11. Parlament mladih Savskega bazena - „Sodelujmo z naravo!“

11. Parlament mladih Savskega bazena je potekal od 29. do 30. septembra 2023 v Ljubljani (Slovenija). Udeležili so se ga srednješolci iz štirih držav v porečju reke Save, ki so bili izbrani na natečaju na temo »Sodelujmo z naravo!«. Tema se je nanašala na uporabo sonaravnih rešitev (Nature based Solution-NBS) na področju upravljanje z vodami. Letošnji parlament je organizirala Mednarodna komisija za Savski bazen ob podpori Globalnega vodnega partnerstva za srednjo in vzhodno Evropo in Univerze v Beogradu.
Parlament mladih je edinstvena platforma v porečju reke Save, ustanovljena leta 2012, kjer imajo mladi iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije možnost, da izražajo svoje mnenje o aktualnih temah na področju voda. Tako Mednarodna komisija za Savski bazen promovira pomen trajnostne rabe in varovanje vodnih virov, mednarodno sodelovanje na področju voda ter podpira vključevanje mladih v mednarodne mehanizme upravljanja z vodami. S tem omogoča, da se vzpostavi povezava in izmenjava različnih idej med generacijami, ki so pomembne pri reševanje skupnih problemov in pri soočanju z bodočimi izzivi na tem področju.
Šole, ki so sodelovale na letošnjem parlamentu so Biotehniški izobraževalni center Ljubljana-Živilska in naravovarstvena šola ter Gimnazija Celje – Center iz Slovenije, Ekonomska, trgovska in gostinska šola, Samobor ter Gimnazija Sesvete iz Hrvaške, Srednja strokovna in tehniška šola Gradiška ter Srednja strokovna šola Jajce iz Bosne in Hercegovine ter Palanačka gimnazija, Smederevska Palanka in Gimnazija Crnjanski, Beograd iz Srbije.
Udeležence parlamenta sta pozdravila minister Uroš Brežan iz Ministrstva za naravne vire in prostor Republike Slovenije, Dragan Zeljko, izvršni sekretar Mednarodne komisije za Savski bazen ter Mitja Bricelj, predstavnik Slovenije v Mednarodni komisiji za Savski bazen.

Minister Brežan je pozdravil udeležence Parlamenta mladih in poudaril da Krepitev medsektorskega in medgeneracijskega sodelovanja z izobraževanjem mladih ter njihovo vključevanje v procese načrtovanja in odločanja za prilagajanje na podnebne spremembe dobiva na predlog Slovenije tudi osrednje mesto v izvajanju regionalnih konvencij (Konvencija o varstvu reke Donave ter Konvencije o varstvu Sredozemskega morja in obale).

Dragan Zeljko je v pozdravnem govoru poudaril pomen Parlamenta kot prvega tovrstnega organa na evropski ravni za delovanje Savske komisije. Spomnil je na teme, o katerih so mladi razpravljali na prejšnjih srečanjih, in poudaril, da je njihov glas pomemben, saj vse, kar se naredi, vpliva na prihodnje generacije. Na koncu je izrazil upanje, da bo imel novoizvoljeni predsednik parlamenta priložnost nasloviti sporočila letošnjega parlamenta udeležencem 12. letnega foruma Podonavske strategije, ki mu predseduje Republika Slovenija.

Mitja Bricelj: Parlament mladih Savskega bazena predstavlja pozitiven zgled sodelovanja med generacijami, zato je potrebno naše izkušnje predstaviti tudi na nivoju Podonavja in širše.

Mladi so na letošnjem parlamentu dokazali, da so aktivni in odgovorni akterji pri iskanju in izvajanju  sonaravnih rešitev za prilagajanje podnebnim spremembam ter izrazili zahtevo za aktivno udeležbo pri načrtovanju in odločanju o ureditvah, ki vplivajo na njihovo prihodnost.  Prav tako zahtevajo, da sodelujejo pri načrtovanju v okviru šol ter na lokalnih, državnih in mednarodnih nivojih, s čimer bodo prispevali k trajnostnemu razvoju Savskega bazena.