Deveti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

Deveti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Okvirni sporazum) bo 9. decembra 2022 v Zagrebu (Republika Hrvaška).
 
Sestanka se bodo udeležili visoki predstavniki vseh pogodbenic Okvirnega sporazuma: Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Srbije in Republike Slovenije kot tudi predstavniki Črne gore in vabljeni gostje – predstavniki partnerskih organizacij, opazovalci in druge relevantne institucije ter predstavniki Parlamenta mladih Savskega bazena.
 
Ključni cilj sestanka je pregled statusa izvajanja Okvirnega sporazuma in dosežkov Mednarodne komisije za Savski bazen v zadnjih treh letih ter obravnava ključnih prihodnjih izzivov, zlasti tistih, povezanih s sodelovanjem pri upravljanju porečja, obvladovanja poplavne ogroženosti, obnove plovbe in izmenjavi pomembnih podatkov ter informacij za celotno porečje.
 
Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem trajnostnega razvoja in načrtovanju upravljanja porečja, skupaj s smernicami za nadaljnje sodelovanje v okviru Mednarodne komisije za Savski bazen.
 

Dokumenti v prilogi

9th MoP_Agenda&Program.pdf
Statements of the Parties to the FASRB.zip
Country reports on implementation of the FASRB.zip
ISRBC report on implementation of the FASRB.zip
9th MoP_Declaration_final_eng.pdf
9th MoP_Declaration_final_bos.pdf
9th MoP_Declaration_final_srp (bih).pdf
9th MoP_Declaration_final_hrv.pdf
9th MoP_Declaration_final_srp.pdf
9th MoP_Declaration_final_slo.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_eng.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_BA_bos.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_BA_hrv.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_BA_srp.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_hrv.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_srp.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_slo.pdf
2nd Sava River Basin Management Plan_mne.pdf