7. delavnica deležnikov v okviru projekta SHELTER

Splošni cilj projekta SHELTER (Holistična obnova trajnostnega zgodovinskega okolja s pomočjo tehnološke izboljšave in odpornosti, ki temelji na skupnosti) je vzpostaviti večdimenzionalen, podatkovno usmerjen in na skupnosti temelječ operativni okvir znanja za krepitev odpornosti, ki temelji na dediščini in konzervatorsko prijazni odpornosti, ter trajnostni obnovi zgodovinskih območij, ki se spopadajo s podnebnimi spremembami in naravnimi nevarnostmi. Podrobnosti o projektu so na voljo tukaj: https://shelter-project.com/.

4. aprila 2023 je Mednarodna komisija za Savski bazen skupaj z Unescovim regionalnim uradom za znanost in kulturo za Evropo ter s podporo drugih partnerjev projekta Shelter preko spleta izvedla peto delavnico (Open Lab workshop). Vzporedno z delavnico je potekal tudi 5. sestanek delovne skupine Savske komisije za spremljanje izvajanja projekta Shelter.

Glavni cilj zadnje delavnice z deležniki Sava Open Laba je bila predstavitev rezultatov in pridobljenih izkušenj. Obravnavana je bila tudi priprava skupne izjave Sava Open Laba za zaključno konferenco SHELTER. Poleg tega so bili predstavljeni in obravnavani vsi doseženi cilji in nadaljnji ukrepi iz prejšnjih delavnic.

Na teh delavnicah i sestanku delovne skupine se je zbralo približno 40 predstavnikov organov za upravljanje iz Savskega bazena (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Srbija in Slovenija ter Albanija), vključno s strokovnjaki iz organov za kulturno dediščino, izvajalci obvadovanja poplav in reševalci kot glavnimi deležniki projekta, kot tudi partnerji projekta SHELTER in gostje.