Poziv za mesto: Strokovnjak za nabavo (dokončano)

Mednarodna komisija za Savski bazen

vabi

individualne svetovalce, ki imajo interes za opravljanje storitev na delovnem mestu Strokovnjak za nabavo v regionalni enoti za izvajanje projektov v okviru Celostnega razvojnega programa za rečni koridor Save in Drine (SDIP) - komponenta 4: regionalno sodelovanje. Delovno mesto je na sedežu Mednarodne komisije za Savski bazen v Zagrebu, Republika Hrvaška.

Vse podrobnosti o zahtevah za delovno mesto z opisom nalog ter zahtevane kvalifikacije so navedene v priloženih dokumentih.
Zainteresirani kandidati naj pošljejo podroben in posodobljen življenjepis ter spremno pismo v elektronski obliki, v katerem pojasnijo, zakaj menijo, da so primerni za to delovno mesto z oznako elektronskega sporočila: Procurement Specialist, na e-naslov:

isrbc@savacommission.org

 
Rok za oddajo vlog: 8. maj 2023 do 14.00 ure
Vsi dokumenti morajo biti v angleškem jeziku.

Dokumenti v prilogi

REoI Procurement Specialist SDIP.pdf
ToR Procurement Specialist SDIP.pdf