Vabilo k izkazu interesa: Tehnična pomoč za izboljšanje, nadgradnjo in operacionalizacijo sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami in malimi vodami (dokončano)

Mednarodna komisija za Savski bazen

vabi
 
svetovalna podjetja k izrazu interesa za opravljanje storitev za Tehnično podporo za izboljšanje, nadgradnjo in operacionalizacijo sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami in malimi vodami v Savskem bazenu v okviru izvajanja Celostnega razvojnega programa za rečni koridor Save in Drine - Faza 1, Del 4 - Regionalno sodelovanje.


Vse podrobnosti so navedene v priloženih dokumentih.
Zainteresirana podjetja naj dokumentacijo za izraz interesa pošljejo izključno elektronsko (predmet e-pošte: Izkaz interesa: Tehnična podpora za izboljšanje, nadgradnjo in operacionalizacijo sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami in malimi vodami v Savskem bazenu) na sljedeće adrese e-pošte:

isrbc@savacommission.org
procurement_sdip@savacommission.org
 
Rok za oddajo vloge: 12. junija 2024 ob 13. uri (srednjeevropski čas).
Vsi dokumenti morajo biti v angleškem jeziku.

Dokumenti v prilogi

Request for Expressions of Interest
Terms of Reference