Planiranje upravljanja rizicima od poplava

Protokolom o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB) predviđena je suradnja u svim aspektima upravljanja rizikom od poplava, uključujući i izradu Plana upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save (Sava FRMP-a).

Временска оса

Опис аутоматски генерисан 

Izrada Sava FRMP-a, u skladu s Direktivom EU o poplavama (2007/60/ЕC), počela je pripremom Programa za razvoj Sava FRMP-a, izradom Preliminarne procjene rizika od poplava (PFRA) i Poplavnih karata.