Planiranje upravljanja riječnim slivom

Izradu zajedničkog ili koordiniranog Plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBMP) propisuje član 12. Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) i predstavlja najvažniji preduslov u postizanju jednog od ciljeva FASRB-a – uspostave održivog upravljanja vodama u slivu rijeke Save. U skladu sa odredbama FASRB-a i zahtjevima Okvirne direktive o vodama (60/2000/EC), Međunarodna komisija za sliv rijeke Save koordinira razvoj Sava RBMP-a obrađujući pitanja od važnosti za upravljanje slivom, na temelju dostupnih podataka, najboljih znanja i informacija iz nacionalnih planova upravljanja riječnim slivovima, i/ili strateških i planskih dokumenata za upravljanje vodama osiguranih od Strana, uz uvažavanje društveno-ekonomskih i političkih razlika između zemalja sliva rijeke Save i njihovog statusa u pogledu članstva u EU. 

Planovi upravljanja slivom rijeke Save i njihov razvoj kroz izradu analize sliva rijeke Save, definiranje i razradu značajnih pitanja upravljanja vodama i Programa mjera uz osigurano i potaknuto učešće javnosti u svim fazama razvoja, imaju za cilj unaprijediti okvir politike za cijeli sliv radi prevencije daljnjeg pogoršanja i/ili poboljšanja statusa svih voda i zaštićenih područja putem olakšavanja razmjene znanja, najboljih praksi i informacija, te jačanja saradnje na cijelom slivnom području, u cilju dugoročnog i održivog korištenja vodnih resursa.