Plan upravljanja slivom rijeke Save


U skladu s odredbama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB)Strane su se složile da sarađuju na razvoju Plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBMP) i da osiguraju koordinaciju s odgovarajućim aktivnostima na nivou sliva rijeke Dunav. U Sava RBMP-u razrađena su važna pitanja upravljanja vodama, prateći pristup koji je uspostavljen na nivou dunavskog sliva, ali s povećanim nivoom detaljnosti.

U Sava RBMP-ovima, pitanja upravljanja vodama razmatraju se na vodnim tijelima površinskih i podzemnih voda koja su od značaja za upravljanje slivom rijeke Save, u skladu s kriterijima:
  • vodna tijela na rijeci Savi i njeznim pritokama s veličinom sliva >1000 km² i na rijekama s veličinom sliva <1000 km², a koje su od značaja za upravljanje slivom (Sotla/Sutla, Lašva i Tinja);
  • prekogranična i nacionalna vodna tijela podzemnih voda, značajna zbog svoje veličine (površina >1000 km²) ili ona površine <1000 km², značajna prema različitim drugim kriterijima, kao što su npr. društveno-ekonomski značaj, načini korištenja, pritisci, i/ili interakcija s vodnim ekosistemom.

Nakon usvajanja Sava RBMP-a na 5. Sastanku Strana (Zagreb, 2.12.2014.), aktivnosti na izradi drugog plana upravljanja slivom rijeke Save započele su tokom 2016. godine.

Priprema Sava RBMP-a ima za cilj povezivanje upravljanja riječnim slivom s integrisanim i održivim društveno ekonomskim razvojem zemalja sliva. Ažuriranje Sava RBMP-a prateći nacrt i strukturu Sava RBMP-a, temelji se na podacima, znanju i informacijama osiguranim kroz izradu 2. Izvještaja analize sliva rijeke Save (2. SRBA) i Privremenog pregleda značajnih pitanja upravljanja vodama. Razvoj drugog Sava RBMP-a provodi se na stručnom nivou, kroz rad Stalne stručne grupe za upravljanje riječnim slivom u saradnji sa Stalnom stručnom skupinom za GIS

Strane Okvirnog sporazuma odobrile su 2. Plan upravljanja slivom rijeke Save (2. RBMP za Savu) na svom 9. sastanku Strana održanom u Zagrebu (Republika Hrvatska) 9. decembra 2022. godine.