9.12.2022.

Sastanci Strana

Deveti sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Deveti sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Okvirni sporazum) će se održati  9. decembra 2022. u Zagrebu, Republika Hrvatska.
 
Sastanku će prisustvovati visoki predstavnici svih strana Okvirnog sporazuma: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i Crne Gore, te pozvani gosti - predstavnici partnerskih organizacija, posmatrača i ostalih relevantnih institucija, te predstavnici Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save.
 
Glavni cilj sastanka je razmatranje statusa provođenja Okvirnog sporazuma i postignuća Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u protekle tri godine kao i ključnih izazova u idućem periodu, posebno onih koji se odnose na saradnju u upravljanju riječnim slivom, upravljanju rizicima od poplava, obnovi plovidbe kao i razmjeni informacija od značaja za cijeli sliv rijeke Save.
 
Posebna pažnja će biti posvećena pitanjima održivog  razvoja i planiranja upravljanjem riječnim slivom a također će se dati smjernice za daljnju saradnju u okviru rada Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.
 
Mjesto događaja Zagreb
Početak 09.12.2022.
Završava 09.12.2022.