4.6.2024.

Novosti

Proslava Dana Save - 3. juna 2024.

Povodom obilježavanja Dana Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save organizovala je online događaj na kome su mladi predstavili svoje radove s kojima su učestvovali na konkursu sa sloganom "Zaplovimo u zelenu budućnost!".
Učesnicima se na početku događanja pozdravnim i uvodnim riječima obratio Dragan Zeljko, izvršni sekretar Savske komisije.
U svome obraćanju je zahvalio mladima i njihovim mentorima na iskazanom velikom interesu i učešću na konkursu, te istakao važnost učešća mladih i u redovnim aktivnostima u okviru parlamenta mladih te njihove uključenosti u radu Savske komisije kroz prisustvo na budućim sjednicama Savske komisije.
Predsjednik Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save, Blaž Lipovšek iz Biotehničkog edukacijskog centra Ljubljana - Škola prehrambene industrije i zaštite prirode (SI) predstavio je rad Parlamenta mladih u protekloj godini. U svom izlaganju posebno se osvrnuo na 11. godišnji sastanak Parlamenta mladih koji je održan u oktobru 2023. godine u Ljubljani (SI) na temu „Radimo zajedno sa prirodom!". Takođe je istakao prisustvo na zasjedanju Barselonske konvencije (COP23) na temu zelene tranzicije koje je održano u decembru 2023. u Portorožu (SI), te na Regionalnom forumu UN-a o održivom razvoju koji se održao u Ženevi (CH) u martu 2024. godine.
Glavni dio događaja bile su kratke prezentacije mladih koji su predstavili radove s kojima su učestvovali na konkursu. Na konkurs se prijavilo 14 timova srednjoškolaca i mladih uzrasta od 18 do 25 godina koji su u svojim radovima pokrili teme usmjerene na poticanje i veću upotrebu plovidbe na rijeci Savi. Dva tima iz svake od strana Okvirnog sporazuma biće odabrana za učešće na 12. Parlamentu mladih sa sliva rijeke Save, koji će se održati u prvoj polovini oktobra 2024. godine u Slavonskom Brodu (HR).
U sklopu događaja je održan i kratki kviz s pitanjima iz oblasti plovidbe, čiji je cilj bio da mladi kroz zabavan i interaktivan pristup saznaju neke osnovne informacije o plovidbi.
 
Program događanja je dostupan ovdje.