22.3.2023.

Novosti

Svjetski dan voda 2023

Svjetski dan voda, koji se svake godine obilježava 22. marta, ove godine je vezan za ubrzavanje promjena kako bi se reagovalo na krizu voda. Pod sloganom „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“, posebno je naglašena uloga svakog pojedinca u zaštiti, očuvanju i održivom upravljanju vodnim resursima.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, podržavajući Akcijski plan Ujedinjenih nacija za vodu, koji će bit pokrenut na UN konferenciji za vode 22.-24. marta 2023., podnijela je obavezu pod nazivom Advanced system for floods and low flow forecasting in the transboundary Sava River Basin, čije će ispunjenje značajno uticati na korake ka postizanju sljedećih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goal):
  • Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uslove za sve
  • Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
  • Cilj 13. Preduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
  • Cilj 16. Promovisati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, odgovorne i uključive institucije na svim nivoima
  • Cilj 17. Ojačati načine provođenja te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj
Pored navedenog, obaveza Savske komisije će stvoriti mogućnosti za prenos znanja, informacija i iskustava s drugim regijama, integraciju u okvire makro-regionalnih strategija i prenošenje naučenih lekcija drugim međunarodnim slivovima.
Obaveza Savske komisije, #SDGActions50354, može se naći na službenoj stranici UN-a, na linku:
https://sdgs.un.org/partnerships/advanced-system-floods-and-low-flow-forecasting-transboundary-sava-river-basin