Treći sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Treći sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, organiziran na visokoj razini, održan je 31. svibnja - 1. lipnja 2011. na Brdu kod Kranja (Slovenija).

Sastanku su nazočile sve stranke Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija, kao i predstavnici raznih organizacija, institucija i vlada.

Države stranke Okvirnog sporazuma razmatrale su pitanja u vezi s provedbom Okvirnog sporazuma, radom Savske komisije, donijele odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Okvirnog sporazuma i radu Savske komisije za razdoblje od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2011. godine, usvojile Deklaraciju Trećeg sastanka država stranaka Okvirnog sporazuma te dale jaku potporu novoj Strategiji o provedbi Okvirnog sporazuma kao i pripadajućem Akcijskom planu za zazdoblje 2011.-2015.

Četvrti sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma održat će se u Bosni i Hercegovini.