Detaljni projekt i instalacija prototipa za riječni informacijski sustav na rijeci Savi

Početak/Kraj: 1. ožujak 2011. - 1. ožujak 2012.

Financirano odSavska komisija

Dokumenti u prilogu

Executive Summary