Protokoli uz Okvirni sporazum

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB) nadilazi uspostavljanje dobrih osnova za suradnju u regiji u pogledu održivog upravljanja vodama, a s međunarodnopravnog stajališta predstavlja „pactum de contrahendo“ - sporazum o odgovornosti za sklapanje dodatnih protokola.
Protokoli FASRB-a imaju značajnu ulogu, reguliraju specifične aspekte njegove provedbe, s ciljem sveobuhvatnog usuglašavanja upravljanja vodama u slivu rijeke Save.
 
Protokol o Potpisan Na snazi od
Režimu plovidbe 3. prosinca 2002.
Kranjska Gora
29. prosinca 2004.

Cilj: definira uvjete plovidbe na rijeci Savi, uređuje područje uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe i određuje ulogu Savske komisije u reguliranju plovidbe.

Sprečavanju onečišćenja vode izazvanog plovidbom 1. lipnja 2009.
Beograd
8. listopada 2017.

Cilj: prevencija, kontrola i smanjenje zagađenja koje potječe s plovila, uspostavljanje tehničkih zahtjeva za opremu lučkih objekata i drugih prijamnih stanica, razvoj najboljih dostupnih tehnika, informiranje, razvoj mjera za adekvatan odgovor na izlijevanje i praćenje kakvoće vode.

Zaštiti od poplava 1. lipnja 2010.
Gradiška
27. studenoga 2015.

Cilj: reguliranje pitanja vezanih za održivu zaštitu od poplava putem sprečavanja i/ili smanjenja opasnosti od poplava, poduzimanjem odgovarajućih mjera i aktivnosti, zajedno s odgovarajućim mjerama za zaštitu okoliša, pripremom zajedničkog Plana za upravljanje rizikom od poplava, kojim se definiraju ciljevi od zajedničkog interesa na razini sliva, mjere za ostvarivanje tih ciljeva, mehanizmi koordinacije i načini zajedničke suradnje u izvanrednim situacijama izazvanim poplavama.

Upravljanju nanosom  5. srpnja 2015.
Brčko
8. listopada 2017.

Cilj je olakšati uspostavljanje održivog upravljanja nanosom rješavanjem pitanja kvalitete kao što su onečišćenje nanosa, kontrola izvora i odlaganja onečišćenog nanosa, problematika količine nanosa i morfoloških promjena, uspostavljanje principa i predlaganje mjera, zajedno s izradom Plana upravljanja nanosom.