Obnova i razvoj vodnog puta rijeke Save

Međunarodni vodni put rijeke Save i njezinih plovnih pritoka definiran je Protokolom o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, kao što slijedi: za rijeku Savu od rkm 0 (Beograd) do rkm 594 (Sisak), rijeku Kolubaru od rkm 0 do rkm 5, rijeku Drinu od rkm 0 do rkm 15, rijeku Bosnu od rkm 0 do rkm 5.00, rijeku Vrbas od rkm 0 do rkm 3, rijeku Unu od 0 do rkm 15, te Kupu od rkm 0 do rkm 5. Vodni put rijeke Save klasificiran je u skladu s Odlukama 19/08, 14/12 i 5/17 o klasifikaciji vodnog puta rijeke Save. 
Dionica rijeke Save Duljina (km) Klasa vodnog puta
nizvodno (rkm) uzvodno (rkm)
0.0 Ušće Save 81.0 Kamičak 81.0 Va
81.0 Kamičak 176.0 Rača 95.0 IV
176.0 Rača 196.0 Domuskela 20.0 III
196.0 Domuskela 313.7 Slavonski Šamac / Šamac 117.7 IV
313.7 Slavonski Šamac / Šamac 338.2 Oprisavci / Rit kanal 24.5 III
338.2 Oprisavci / Rit kanal 371.2 Slavonski Brod / Brod 33.0 IV
371.2 Slavonski Brod / Brod 594.0 Sisak 222.8 III
 
Plovni put je označen za plovidbu prema trenutnim uvjetima na vodnom putu, a sustav obilježivanja je podložan izmjenama sukladno tim uvjetima i regulacijskim (građevinskim) radovima u plovnom putu (trenutni sustav obilježavanja).
 

Zbog geo-političkih promjena u regiji devedesetih godina, došlo je do potpunog prekida plovidbe i bilo kakvog značajnijeg održavanja plovnog puta. Kako bi se popravilo takvo stanje, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) poduzela je širok spektar aktivnosti od kojih je najvažnija izrada Prethodne studije izvodljivosti za obnovu i razvoj plovnog puta rijeke Save i Studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za obnovu i razvoj prometa i plovidbe na vodnom putu rijeke Save. 
Savska komisija i zemlje sliva rijeke Save nastavljaju s poduzimanjem mjera u nastojanju da se obnovi i razvije vodni put, unapređenjem vodnog puta između Beograda i Sisaka barem do klase vodnog puta IV i klase Va na sektorima na kojima je to izvodljivo. Proširenje plovidbe uzvodno od Siska je planirano za kasniju fazu u skladu s razvojem ekonomskih aktivnosti i transporta.