Priprema provedbenih dokumenata za uspostavu Sava GIS-a

Početak/Kraj: 29. lipanj 2009. - 29. prosinac 2009.

Financirano odSavska komisija

Dokumenti u prilogu

Brief Summary
Executive Overview