Predstudija izvodljivosti za obnovu i razvoj plovnog puta rijeke Save

Početak/Kraj: 25. prosinac 2006. - 19. ožujak 2007.

Financirano odSavska komisija

Dokumenti u prilogu

Pre-Feasibility Study for Rehabilitation and Development of the Sava River Waterway