Upravljanje riječnim slivom

Upravljanje slivom rijeke Save ima za cilj međunarodno koordinirano planiranje i razvoj vodnih i s vodom povezanih prirodnih resursa na razini sliva, kako bi se osigurala voda odgovarajuće kvalitete i u potrebnoj količini za sve nizvodne i uzvodne korisnike, suočavajući se s različitim ekološkim, ekonomskim i društvenim okolnostima te složenim pitanjima povezanim s upravljenjem vodama. 
 
    

     
 
U ciklusima planiranja upravljanja riječnim slivom, a kako bi se ispunili zahtjevni ciljevi upravljanja slivom rijeke Save, razvijaju se mjere temeljene na karakteristikama sliva, procjeni antropogenog pritiska na količinu i kvalitetu površinskih i podzemnih voda, popisu zaštićenih područja, razrađenoj mreži za praćenje statusa površinskih i podzemnih voda, uzimajući u obzir integrativne principe kao što su ekonomska analiza korištenja voda i vodnih usluga te sudjelovanje javnosti u procesu planiranja i istraživanja suovisnosti upravljanja riječnim slivovima i drugim sektorskim razvojem.