Drugo izvješće o analizi sliva rijeke Save

Pripremljena od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u suradnji s institucijama Stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija) i Crne Gore.
Analitičko izvješće o slivu rijeke Save Savska komisija je prihvatila na 46. sjednici 15.06.2017. godine.
Sveukupna koordinacija i uređivanje obavljeno je od strane Tajništva Savske komisije.

Dokumenti u prilogu

Sava River Basin Analysis Report