Foto galerija

Ova galerija koja se stalno širi sadrži izbor fotografija inspiriranih rijekom Savom i njezinim slivom, prikazujući njenu ljepotu i posebnost, gracioznu prirodu, privlačne prizore i fascinantne ljude.

Pozivamo sve zainteresirane da nam pošalju svoje fotografije te time predstave osobne poglede i doživljaje Save.

Škole i obrazovne ustanove mogu koristiti sve fotografije kao didaktički materijal. Njihova komercijalna uporaba dopuštena je samo uz dogovor s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save ili uz dopuštenje fotografa.