Razvojna pitanja

Ekonomski razvoj je imperativ za sve zemlje u slivu rijeke Save. 
Da bi se u potpunosti ispunio glavni cilj Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za slive rijeke Save, zajedno s međunarodnim, regionalnim i nacionalnim dionicima, posvećena je pronalaženju potencijalnih mogućnosti za ubrzanje ekonomskog razvoja regije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija. 

  

Vodni resursi sliva rijeke Save povezuju različite sektore i različite korisnike. Koordinacija aktivnosti na razini sliva, pronalaženje sinergije razvoja i učinkovite suradnje s ciljem integralnog upravljanja vodama može povećati otpornost i unaprijediti prosperitet u regiji rijeke Save.