Poziv za iskazivanje interesa: Stručnjak za provedbu nabave (završeno)

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

poziva

individualne konzultante na iskazivanje interesa za pružanje usluga na poziciji stručnjaka za provedbu nabava u Regionalnoj jedinici za provedbu projekta Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine (SDIP) - komponenta 4: regionalna suradnja. Mjesto rada je sjedište Savske komisije - Zagreb, Republika Hrvatska.

Zahtjev za iskazivanje interesa, opis zadataka i potrebne kvalifikacije: Svi detalji navedeni su u priloženim dokumentima.
Zainteresirani kandidati trebaju poslati detaljan i ažuran životopis, kao i popratno pismo u kojem objašnjavaju što ih čini prikladnima za ovo radno mjesto isključivo elektroničkim putem (predmet e-pošte: Procurement Specialist) na sljedeću e-mail adresu:

isrbc@savacommission.org

 
Rok za podnošenje prijava: 8. svibnja 2023. do 14:00 sati
Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.

Dokumenti u prilogu

REoI Procurement Specialist SDIP.pdf
ToR Procurement Specialist SDIP.pdf