Proslava Dana Save - 1. lipnja, Najava događaja

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save u suradnji s Global Water Partnership for Central and Eastern Europe i Sveučilištem u Beogradu - Građevinskim fakultetom, pozivaju vas na proslavu Dana Save koja će se održati 1. lipnja 2023. od 12:00 do 14:00 sati online.
Glavna tema događaja bit će predstavljanje radova pristiglih na natječaj za srednje škole i mlade od 19 do 25 godina na temu „Surađujmo s prirodom!“ s fokusom na korištenje rješenja temeljenih na prirodi u gospodarenju vodama.
Prezentacije će se održati na lokalnim jezicima sliva rijeke Save ili na engleskom jeziku.
Nacrt dnevnog reda nalazi se u privitku.

Dokumenti u prilogu

Sava day_provisional agenda.pdf