Šesti sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Dana 1. lipnja 2016. godine, u Beogradu je održan 6. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save - Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. Sastanku su prisustvovala izaslanstva država u slivu rijeke Save na visokoj ministarskoj razini, te više predstavnika međunarodne zajednice.

Državna izaslanstva su predvodili g. Mirko Šarović, ministar vanjski trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dr. Snežana Bogosavljević Bošković, ministrica poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, gđa. Irena Majcen, ministrica okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije i gđa. Elizabeta Kos, pomoćnica ministra poljoprivrede Republike Hrvatske. Na sastanku su također sudjelovali predstavnici međunarodnih (vladinih i nevladinih) organizacija, kao što su UNESCO, Dunavska komisija, ICPDR, GWP-CEE, WWF i REC, te predstavnik Vlade SAD-a.

Ovaj međunarodni skup koji se redovno održava svake dvije godine, ima veliki značaj za unaprjeđenje prekogranične suradnje u području voda, usmjeravanje konkretnih aktivnosti država i traženje zajedničkih rješenja za održivi razvoj u slivu rijeke Save.

Na 6. sastanku država stranaka razmotrena su ključna pitanja od značaja za provedbu Okvirnog sporazuma, kao što su upravljanje poplavama u slivu, obnova plovidbe na plovnom putu rijeke Save, razmjena informacija, te smjernice za daljnju suradnju država u slivu. Također su prezentirani i dosadašnji rezultati rada Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao i zajednički rezultati savskih država postignuti u provedbi Okvirnog sporazuma. Države stranke Okvirnog sporazuma usvojile su i zajedničku Deklaraciju, kao završni akt sastanka koji sadrži dogovorene smjernice za daljnju provedbu Okvirnog sporazuma od interesa za razvoj sliva Save.

Sljedeći, 7. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održat će se 2018. godine u Republici Sloveniji.

Dokumenti u prilogu

Agenda
Opening ceremony and constitution_Welcome speech
Country report on implementation of the FASRB
Statements
Partners in cooperation-short address
Current issues of implementation of the FASRB
Report