Sistem za prognozu i upozorenje na poplave

Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save – Sav FFWS snažno doprinosi jačanju organizacija odgovornih za hidrometeorološke usluge i odbranu od poplava u zemljama u slivu rijeke Save. Sava FFWS, kao zajednička prognostička platforma, dodatna je vrijednost postojećim nacionalnim sistemima za prognozu i upozorenje, pruža poboljšanu osnovu za pripremu i optimizaciju mjera za ublažavanje, zbog čega značajno doprinosi smanjenju posljedica poplava.  Glavni cilj Sava FFWS-а je pružanje podrške zainteresiranim stranama u donošenju uravnoteženih odluka u vanrednim situacijama pojave poplava. Sava FFWS omogućuje, za pet zemalja u slivu, donošenje odluka o odgovarajućem upravljanju i provođenju mjera za sprečavanje i ublažavanje intenzivnih poplava, zasnovanih na preciznim prognozama proticaja i nivoa vodotoka s dovoljno dugim vremenom trajanja. To zahtjeva blisku saradnju sa relevantnim zainteresiranim stranama, upravljanje podacima i modelima, što je od ključne važnosti za uspješno korištenje i razvoj sistema. Sava FFWS je od ključnog značaja u ovoj saradnji; nužno je istaknuti da razvoj takvog sistemane bi bio moguć bez pomoći, aktivne podrške i izuzetne saradnje svih krajnjih korisnika u regiji 

Sava FFWS pruža prognostičarima iz hidrometoroloških službi profesionalni alat, omogućujući im da generišu hidrološke prognoze bazirane na osmotrenim podacima sa hidroloških i meteoroloških stanica i numeričkih vremenskih prognoza (NWP, eng. Numerical Weather Prediction). Sava FFWS koristi hidrološke i hidrauličke modele za izračunavanje oticanja u slivu, proticaja rijeke i vodostaja.  

Sava FFWS se pokazao kao sveobuhvatasistem koji uključuje sve podatke i modele koje su pojedinačne zemlje obezjedile. To ga čini jedinstvenim sistemom kada je u pitanju prekogranična saradnja u prognozi poplava. Ipak, uvijek postoji potencijal za poboljšanje. 
 
Konfiguracija Sava FFWS-a je modularna. Kombinacija padavina i temperatura iz numeričkih vremenskih prognoza se putem hidrološkog modela pretvaraju u oticanje, a dalje i u većini slučajeva, putem hidrauličkog modela za nizvodnu transformaciju proticaja i izračun vodostaja, čime se definiraju jedinstvene radne procedure za prognozu poplava. Zbog broja hidroloških, hidrauličkih i modela numeričkih vremenskih prognoza dostupnih za sliv Save, u Sava FFWS-u je konfigurisano nekoliko procedura za prognoze. 

Sava FFWS integriše sljedeće komponente koje su već 'priključene' u zajedničku platformu i međusobno povezane: 

čvorište za prikupljanje osmotrenih podataka - Sava HIS
razni modeli numeričke prognoze vremena

U okviru Sava FFWS, 8 NWP modela se koristi kao ulaz meteoroloških podataka:
- model ALADIN1 Hrvatska
- model ALADIN Slovenija
- model ECMWF2
- model ECMWF set
- model WRF3 Bosna i Hercegovina
- model WRF Crna GoraMontenegro
- model WRF Srbija
- model NMMB4 Srbija.
_______________________
[1] Model za dinamičko prilagođavanje ograničenog područja, http://www.umr-cnrm.fr 
[2] Model Europskog Centra za srednjoročne prognoze, https://www.ecmwf.int/
[3] Model istraživanja i prognoziranja vremena, https://www.mmm.ucar.edu/
[4] Proporcionalni nehidrostatski model, Nacionalna okeanografska služba SAD / Nacionalni informacioni centar za okoliš - NOAA, https://nomads.ncep.noaa.gov
 
Zajedno s NWP-ima, Sava FFWS je podešen ekstrapolirati radarske ili satelitske snimke kako bi pružio vrlo tačnu kratkoročnu hidrološku prognozu (trenutna prognoza) za nekoliko sati unaprijed na temelju izmjerenih vrijednosti. Oprema za ovakvu trenutnu prognozu za sada nije dostupna u slivu rijeke Save. Prvi korak prema trenutnoj prognozi je postojanje kompozitne slike padavina sa radara (polje padavina), a koja treba biti korigovana sa osmotrenim podacima sa zemaljskih kišomjernih stanica (pluviometara). Radari u slivu rijeke Save trenutno nisu u stanju producirati precizne slike padavina.
S obzirom na značaj osiguravanja hidroloških prognoza i jačanja svijesti stručnjaka kada je u pitanju ulaz meteoroloških podataka, u Sava FFWS, pored Opera1 kompozitnih slika, implementiraju se Lisca radarski podaci iz ARSO (Slovenija). Ove slike su prikazane samo unutar sustava, ali nisu povezane ni s jednim od hidroloških ili hidrauličkih modela implementiranih u okviru Sava FFWS. Ovo se također odnosi i na H-SAF2 satelitske slike  
_______________________
[1] Radarski program EUMETNET, https://www.eumetnet.eu/
[2] Satelitske Aplikacije EUMETSAT-a hsaf.meteoam.it 
 

Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija dostavljaju svoje službene hidrološke prognoze izravno u Sava FFWS.  

Hidrološki modeli
Sava FFWS trenutno sadrži 13 hidroloških modela. Neki od njih su integrisani modeli, uključujući i hidrauličku komponentu. Neki pokrivaju kompletan sliv ili velika područja, drugi samo male lokalne riječne slivove. Sljedeći modeli pokrivaju kompletan ili glavni dio sliva rijeke Save:
HEC-HMS Sava1  – kompletan sliv (sve zemlje)
- WFlow2 Sava         – dio sliva (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija)

Sljedeći modeli su lokalni modeli:
- Mike-NAMHrvatska      – integrisan u Mike 11 hidraulički model Hrvatske
- Mike-NAM Una               – integrisan u Mike 11 hidrauličke modele Une
- Mike-NAM Vrbas           
- HBV-light4 Bosna             
- WFlow Crna Gora        
- HEC-HMS Kolubara
- HBV5 Kolubara
- HBV Jadar
- HBV Tamnava                 
- HBV Ub
- HBV Ljig.    
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/
[2] https://oss.deltares.nl/web/wflow/why-wflow
[3] https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-hydro-river/hydrology
[4] https://www.geo.uzh.ch/en/units/h2k/Services/HBV-Model.html
[5] http://www.smhi.se/en/research/research-departments/hydrology/hbv-1.90007


Hidraulički modeli
Sava FFWS trenutno sadrži 30 hidrauličkih modela.
Sljedeći model pokriva glavni tok rijeke Save:
HEC-RAS Sava1 (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija).
Sljedeći modeli su lokalni modeli:
- HEC-RAS Bosna
- HEC-RAS Sana
- HEC-RAS Sanica
- HEC-RAS Una (Bihać)
- HEC-RAS Una (Bosanska Krupa)
- HEC-RAS Una (Kulen Vakuf)
- HEC-RAS Usora
- HEC-RAS Vrbas
- HEC-RAS Drina
- HEC-RAS Kolubara        – 17 odvojenih modela za Kolubaru integrirano i spojeno
- Mike 112 Hrvatska
- Mike 11 Una
- Mike 11 Vrbas.
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
[2] https://mikepoweredbydhi.com/products/mike-11
Sava FFWS je zasnovan na platformi Delft-FEWS, koja se primjenjuje na velikom broju slivova u svijetu. Platforma je fleksibilna i omogućuje integraciju svih meteoroloških, hidroloških i hidrauličkih modela koji se koriste u slivu. Sam sistem je složen, obzirom da je dizajniran u obliku sinhronizovanog hosting sistema kroz centralni server sistem i tri rezervne kopije, koje se nalaze u četiri države, zajedno s dijelom sistema (arhiva i web server) koji se nalazi u sjedištu Savske komisije. Takva arhitektura sistema omogućuje aktivnu saradnju svih nacionalnih institucija i istovremeno osigurava osjećaj vlasništva. Sljedeća tabela prikazuje strukturu institucija i ulogu svake od njih u sistemu, dogovorenu za prvu fazu operativnog korištenja. 
Država Institucije Napomena
Slovenija ARSO, Ljubljana Centralni server
Hrvatska DHMZ, Zagreb 3. pomoćni server
Hrvatske vode, Zagreb  
Bosna i Hercegovina FHMZ, Sarajevo  
RHMZ RS, Banja Luka  
AVP Sava, Sarajevo 2. pomoćni server
JU Vode Srpske, Bijeljina  
Srbija RHMZ, Beograd 1. pomoćni i testni server
JVP Srbijavode, Beograd  
Crna Gora ZHMS, Podgorica  
  ISRBC Arhivski i web server