Savska biciklistička tura

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) inicirala je razvoj biciklističkih staza duž rijeke Save kako bi predstavila biciklizam kao održiv način prijevoza i kao segment aktivne turističke ponude. Ruta je promovisana organizacijom 850 km duge bicikličke ture od izvora rijeke Save u Bohinju i Kranjskoj gori, u Sloveniji do ušća, u Beogradu u Srbiji.  

Prva tura je održana 2013. godine, kada je grupa od 6 iskusnih biciklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije tokom 9 dana biciklirala kroz četiri savske države. Biciklisti iz lokalnih biciklističkih klubova, predstavnici javnih institucija i mještani priključivali su se duž rute osnovnoj grupi na određenim dionicama. Ruta je zamišljena kao glavni biciklistički koridor koji povezuje postojeće i lokalne biciklističke staze u razvoju. Pored toga, za vrijeme ture organizirani su i događaji s ciljem promovisanja sliva rijeke Save kao veoma interesantne destinacije za bicikliste zbog raznolikosti pejzaža, bogate kulturnog i historijskog naslijeđa i netaknutih prirodnih ljepota.

U periodu 
od 2013. do 2016. godine organizovane su tri biciklističke ture, u dužini većoj od 850 km od izvora rijeke Save, prolazeći kroz sve četiri savske zemlje, sve do ušća.  

Kako je biciklizam brzo rastući segment turizma i imajući u vidu da se broj turista biciklista svake godine povećava, biciklistička tura duž rijeke Save mogla bi doprinijeti razvoju održivog turizma u cijelom slivu Save. Ovaj jedinstven način putovanja mogao bi pridonijeti ostvarenju dodatnog profita i jačanju lokalnih ekonomija.
 
http://sava.pedala.hr/