Saopćenja brodarstvu

Saopćenja za brodarstvo objavljuju tijela države, nadležna za sigurnost plovidbe u cilju obavještavanja učesnika u plovidbi o promjenama na plovnom putu koje mogu uticati na planiranje i plovidbu. Tradicionalno se distribuišu putem VHF-a, u pisanom obliku, na oglasnim tablama ili faksom. Prije svega, lučke kapetanije prikupljaju, obrađuju i analiziraju sve relevantne informacije od važnosti za plovidbu i plovidbenu infrastrukturu. Sadržaj saopštenja uglavnom se odnosi na: 
  • informacije o dubinama u plovnom putu,
  • organizaciju sportskih i drugih događanja na plovnom putu, 
  • zabranu plovidbe u slučaju infrastrukturnih regulacijskih podvodnih radova, 
  • zabranu plovidbe radi uklanjanja otkrivenih eksplozivnih naprava, 
  • druge događaje od značaja za neometanu plovidbu. 
Nedavno su mnoge zemlje prešle na objavljivanje Saopćenja brodarstvu putem interneta, preko odgovarajućih digitaliziovanih obrazaca u okviru RIS-a.