Odluka 11/18 o usvajanju standarda za saopštenja brodarstvu u unutrašnjoj plovidbi (eng)