Hidraulički model

Hidraulički model rijeke Save - Sava HEC-RAS razvijen je za dio rijeke Save od granice između Slovenije i Hrvatske do Beograda, kao i za nizvodne dionice glavnih pritoka rijeke Save. Sava HEC-RAS je objedinjen sa Sava HEC-HMS modelom čije izlazne lokacije odgovaraju (bočnim) ulaznim točkama HEC-RAS modela. 
 
     
 
Geometrija modela inundacionih područja je uspostavljena prema podacima digitalnog modela terena visoke rezolucije baziranog na snimcima iz 2017. godine koji su provedeni na bazi LiDAR tehnologije (svjetlosna detekcija i klasifikacija, optički ili laserski radar). Za usmjeravanje proticaja modela glavnog toka rijeke Save u retenzije uz rijeku Savu korištene su lateralne (bočne) strukture unutar Sava HEC-RAS-aOva lateralna područja su predstavljena kroz funkcionalnost akumulacionih (eng. storage) zona i uključuju područja iza glavnih nasipa rijeke Save, retenzije ili zone nizvodnih dijelova pritoka. Sve u svemu, storage zone korištene su kao učinkovit i primjeren pristup u cilju razdvajanja procesa usmjeravanja toka u modelu rijeke Save, tako da ide preko i/ili kroz lateralne strukture do susjednih područja širom cijelog obuhvata modela rijeke Save. U područjima gdje su detaljniji pristupi bili neophodni, korištena je metoda s 2D područjima za predstavljanje ovih bočnih područja. Pored razvoja HEC-RAS modela nestacionarnog tečenja, za rijeku Savu su također razvijene posebne analize dvodimenzionalnog (2D) tečenja i mogućnosti proboja nasipa, koje su dostupne u modelu.