Elektronske plovidbene karte

Elektronske plovidbene karte u unutrašnjoj plovidbi (IENC, eng. Inland Electronic Navigational Chart) predstavljaju bazu podataka, standardiziranu kroz sadržaj, strukturu i format, publiciranu za korištenje s elektronskim prikazom karata unutrašnje plovidbe i informacionim sistemima u upotrebi na plovilima koja plove unutrašnjim plovnim putevima. IENC se publicira ili od strane ili u ime tijela nadležne vladine agencije i u skladu je sa standardima koje je prvobitno razvila Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) i pročišćena je od strane Inland ENC Grupe za harmonizaciju. 

ENC Hrvatska - LINK                            ENC Srbija  - LINK

Software: SeeMyENC
https://www.sevencs.com/see-my-enc-download/ 

IENC sadrži na karti sve informacije potrebne za sigurnu plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima, a može sadržavati i dodatne informacije, pored onih koje se nalaze na papirnoj karti (na primjer: pravac plovidbe, strojno čitljivi vozni redovi plovidbe, itd.) koje se mogu smatrati neophodnim za sigurnu plovidbu i planiranje putovanja.