7.6.2018.

Sastanci Strana

Sedmi sastanak država Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Dana 7. juna 2018. godine, na Bledu u Sloveniji, održan je 7. sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save - Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. Na sastanku su učestvovale delegacije država strana na visokom nivou, te više predstavnika međunarodne zajednice.

 

Državne delegacije su predvodili g. Mato Franjičević, zamjenik ministra vanjski trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mr. Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, gđa. Irena Majcen, ministrica okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije i gđa. Elizabeta Kos, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Na sastanku su takođe učestvovali predstavnici raznih međunarodnih (vladinih i nevladinih) organizacija i drugih institucija, kao što su UNECE, UNESCO, UNDP, Dunavska komisija, ICPDR, Svjetska banka, IOW, GWP-CEE i EURONATUR, te predsjednica Parlamenta mladih sa sliva Save.

Glavni cilj sastanka bio je razmatranje statusa implementacije Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save kao i ključnih izazova u idućem periodu, naročito onih koji se odnose na saradnju u upravljanju slivom, upravljanju rizicima od poplava, obnovi plovidbe kao i razmjeni informacija od značaja za sliv.
Posebna pažnja bila je posvećena pitanjima održivog razvoja a takođe su dogovorene smjernice za dalju saradnju u okviru rada Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. Države strane Okvirnog sporazuma usvojile su i zajedničku Deklaraciju, kao završni akt sastanka.

U okviru sastanka takođe je bila predstavljena izložba koju čine najbolje fotografije izabrane u sklopu foto konkursa na temu „SLIV RIJEKE SAVE – PRIRODA ZA VODE“ koji je provela Savska komisija u okviru aktivnosti na obilježavanju Dana rijeke Save za 2018. godinu. Na konkurs je prispjelo preko 350 fotografija iz cijelog sliva Save kojima se prikazuje bogatstvo prirode, biološka raznovrsnost i životi ljudi u slivu Save.

Naredni, 8. sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održaće se 2020. godine u Bosni i Hercegovini.
Mjesto događaja Bled, Slovenija
Početak 07.06.2018.
Završava 07.06.2018.