6.6.2024.

Novosti

“Jačanje klimatske otpornosti sliva rijeke Save” – događaj u organizaciji Slovenije, 5. juna 2024.

U okviru proslave Dana Save i 20. godišnjice Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Ministarstvo za prirodne resurse i prostorno planiranje Slovenije, u saradnji sa Agencijom za okoliš Republike Slovenije (ARSO), pripremilo je događaj pod nazivom Jačanje klimatske otpornosti sliva rijeke Save, koji je održan u srijedu, 5. juna 2024. u prostorijama ARSO-a u Ljubljani, SI.
Svečanost je otvorio ministar Jože Novak, nakon čega su pozdravne govore održali mag. Jože Knez, direktor ARSO-a, dr. sc. Lidija Globevnik, generalna direktorica Uprave za vode, dr. sc. Mitja Bricelj, član Savske komisije iz Slovenije i Dragan Zeljko, izvršni sekretar Savske komisije.
U njihovim pozdravnim govorima istaknuto je da je Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB) omogućio prekograničnu saradnju za održivo korištenje vodnih resursa, za uspostavu međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i za smanjenje rizika оd poplava, suša i zagađenja, uspostavljanjem sistema za prognozu i rano upozoravanje na poplave u slivu rijeke Save.
Osim toga, dr. Mitja Bricelj, kao jedan od osnivača Savske komisije, predstavio je historijat i glavna postignuća provođenja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, dok je Dragan Zeljko predstavio najvažnije planove, programe, projekte i sisteme razvijene na nivou Savske komisije u bliskoj saradnji sa stručnjacima iz savskih zemalja. Takođe je istakao važnost buduće saradnje u provođenju Investicionog programa Sava Drina koridora, koji podržava Svjetska banka.
Ministar Jože Novak nagradio je institucije i pojedince koji su odigrali važnu ulogu u realizaciji ciljeva Okvirnog sporazuma u posljednjih 20 godina, među kojima su i Sekretarijat Savske komisije, Parlament mladih sa sliva rijeke Save i dr. Mitja Bricelj.
Više informacija o događaju dostupno je na službenim stranicama Ministarstva za prirodne resurse i prostorno planiranje.