30.8.2019.

Sastanci Strana

Osmi sastanak država Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Dana 24. oktobra 2019. godine, u Sarajevu je održan 8. sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save - Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. Na sastanku su učestvovale delegacije država strana na visokom nivou, te predstavnici pozvanih gostiju iz međunarodne zajednice.

Državne delegacije su predvodili g. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, gđa. Elizabeta Kos, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Mr. Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i gđa. Vesna Ugrinovski, vršiteljica dužnosti generalnog direktora Direktorata za vode i investicije u Ministarstvu okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije. Na sastanku su također učestvovali pozvani gosti - predstavnici Crne Gore, Evropske Komisije, UNDP-a, Dunavske komisije, ICPDR-a, Ambasade SAD-a u Zagrebu, Svjetske banke, INBO-a – Međunarodne mreže organizacija riječnih slivova, Globalnog partnerstva za vode, Vijeća za regionalnu saradnju, OSCE-a, WWF Adria, te predsjednica Parlamenta mladih sa sliva Save.

Glavni cilj sastanka bio je razmatranje statusa provođenja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save u periodu između dva sastanka strana, kao i ključnih izazova u idućem periodu, posebn onih koji se odnose na saradnju u upravljanju slivom, upravljanju rizicima od poplava, obnovi plovidbe kao i razmjeni informacija od značaja za sliv.

Na sastanku je odobren prvi Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save koji je predložila Savska komisija, a prihvaćena je i zajednička deklaracija kao završni akt sastanka kojom su predstavnici država strana izrazili zadovoljstvo napretkom i konkretnim rezultatima u provođenju Okvirnog sporazuma te utvrdili smjernice za dalju saradnju u okviru rada Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

Sljedeći, 9. sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održat će se 2021. godine u Republici Hrvatskoj.

Mjesto događaja Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Početak 24.10.2019.
Završava 24.10.2019.