26.6.2013.

Sastanci Strana

Četvrti sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Četvrti sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održao se 31. maja 2013. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina).
 

 

Mjesto događaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (Trg BiH 1, Sarajevo)
Početak 31.05.2013.
Završava 31.05.2013.