2.7.2007.

Sastanci Strana

Prvi sastanak strana Okvirnog saporazuma

Mjesto događaja Hotel “WESTIN”, Zagreb (Hrvatska)
Početak 01.06.2007.
Završava 01.06.2007.