15.6.2009.

Sastanci Strana

Drugi sastanak strana Okvirnog sporazuma

Drugi sastanak država Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, organiziran na visokom nivou, održan je 1. juna 2009. godine u Beogradu (Srbija) u Palati „SRBIJA“.

STRANE OKVIRNOG SPORAZUMA POTPISALE PROTOKOL O SPRJEČAVANJU ZAGAĐENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM

Sastanku su prisustvovale sve Strane Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija, kao i predstavnici raznih organizacija, institucija i vlada.

Države strane Okvirnog sporazuma razmatrale su pitanja u vezi s provođenjem Okvirnog sporazuma, radom Savske komisije, donijele odluku o usvajanju Izvještaja o provođenju Okvirnog sporazuma i radu Savske komisije za period od 1. aprila 2007. do 31. marta 2009. godine, usvojile Deklaraciju Drugog sastanka država strana Okvirnog sporazuma, dale smjernice za daljnje unaprjeđenje provođenja Okvirnog sporazuma, itd.

Države strane su na sastanku potpisale Protokol o sprječavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom na Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Protokol su potpisali:
  • U ime Bosne i Hercegovine, g. Veselin Poljašević, zamjenik ministra, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,
  • U ime Republike Hrvatske, g. Branko Bačić, državni sekretar, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
  • U ime Republike Srbije, g. Saša Dragin, ministar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i
  • U ime Republike Slovenije, g. Janez Požar, generalni direktor, Direktorat za pomorstvo, Ministarstvo prometa.
Protokol o sprječavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom na Okvirni sporazum o slivu rijeke Save ima za cilj sprječavanje, nadzor i smanjenje zagađenja koje prouzrokuju plovila, uspostavljanje tehničkih zahtjeva za opremanje lučkih objekata i ostalih stanica za prihvat otpada, izradu najboljih raspoloživih tehnika, informiranje, izradu mjera djelovanja u slučaju izlijevanja, te praćenje kvaliteta voda. U skladu s protokolom, prekogranična suradnja bi trebala uključivati aktivnosti za sprječavanje zagađenja koje prouzrokuju plovila kroz izradu zajedničkog akcijskog programa, s obzirom da monitoring kvaliteta voda zahtijeva mrežu nacionalnih institucija za monitoring i inspekciju.

Treći sastanak država strana Okvirnog sporazuma održaće se u Ljubljani (Slovenija) 2011. godine.
Mjesto događaja Beograd, Srbija
Početak 01.06.2009.
Završava 01.06.2009.