15.3.2024.

Novosti

Predsjednik Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save prisustvovao Regionalnom forumu UN-a o održivom razvoju

Sa ponosom objavljujemo da je Blaž Lipovšek, predsjednik Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save, prisustvovao Regionalnom forumu UN-a o održivom razvoju, održanom u Ženevi od 13. do 14. marta 2024. godine.
Kao panelista SDG 13 Okruglog stola o vršnjačkom obrazovanju na temu Klimatskih akcija, Blaž je predstavljao ne samo Parlament mladih sa sliva rijeke Save već i cijelu svoju generaciju. Njegov glas je odjeknuo kroz zabrinutost i težnje mladih ljudi širom svijeta, naglašavajući važnost jačanja pripremljemnosti za ekstremne klimatske pojave kroz sisteme ranog upozoravanja na multi hazarde i holističke politike koje se istovremeno bave biodiverzitetom i klimatskim krizama.
Blaž je u svom govoru s ponosom predstavio uticajan rad Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save i projekat «Čuješ li naše rijeke?». Istaknuo je važnost angažmana mladih na međunarodnim platformama, budući da mnogi tinejdžeri žele podijeliti svoja razmišljanja i ideje, ali često nemaju te prilike. Izrazio je uverenje da će događaji poput Regionalnog foruma UN-a podstaknuti više pojedinaca ka očuvanju prirode, naročito u oblasti zaštite naših ključnih vodnih resursa.
Snimka Blaževog govora dostupna je na UN web TV. (Blaž počinje na cca. 39:30 min.), dok se Izvještaj s Regionalnog foruma, koji je sastavio Blaž, može preuzeti ovdje.