Događanja

Studijska posjeta Savskoj komisiji - Delegacija Republike Irak

Na čelu sa ministrom za vodne resurse, gdin. Aun Dhyaib Abdullah, visoka delegacija iz Iraka, sastavljena od predstavnika Ministarstva za vodne resurse, Kabineta i savjetodavne komisije premijera Iraka, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Irak, posjetila je Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save (Savska komisija) 17. aprila 2023. godine.
Posjeta je finansijski podržana od strane UNDP Irak.
Cilj posjete je bio da se članovi delegacije upoznaju sa regionalnim dijalogom i uspostavljanjem kooperativnih institucionalnih okvira i mehanizama za prekograničnu saradnju u području voda na slivi rijeke Save.
Posjeta je pružila različite mogućnosti za  razmjenu znanja i najboljih praksi kroz iskustvo Savske Komisije, o tome kako se različiti pristupi mogu preduzeti u rješavanju zajedničkih problema.
Predstavnici Sekretarijata Savske komisije su članovima delegacije pružili informacije o zaštititi i upravljanju zajedničkim slivom, vodnim resursima i sa vodom povezanim ekosistemima, kao i praksama upravljanja poplavama i srodnim dostignućima.
Istog dana delegacija Iraka imala je sastanak sa predstavnicima Ministarstva privrede i održivog razvoja na temu iskustava Republike Hrvatske u upravljanju vodnim resursima.
Delegacija je 18. aprila posjetila Park prirode Lonjsko polje, izuzetan primjer aluvijalnih šuma, jedno od Ramsarskih područja u slivu rijeke Save i upoznala se sa praksama upravljanja zaštićenim područjima i njihovom primjenom pri upravljanju rizicima od poplava.