Savski svet za vode

Savski svet za vode (SWC) je ustanovila Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) (ODLOČBA – 20/15 z dne 30. novembra 2015) kot svetovalno platformo za zagotavljanje in pospeševanje sodelovanja javnosti in širšega vključevanja deležnikov v delo Savske komisije, ki je pomembno za izvajanje Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB).
Preko SWC je Savska komisija obveščena o pomislekih in potrebah deležnikov ter o novih pobudah, znanstvenem razvoju in inovacijah v zvezi z vodnimi viri, upravljanjem porečja, plovbo in drugo rabo vode (npr. navtični in ekološki turizem), deležnikom pa zagotavlja možnost, da izrazijo svoje mnenje in predlagajo rešitve ter novosti v zvezi z vprašanji, pomembnimi za izvajanje FASRB.
 

 
  • 1. sestanek Savskega sveta za vode je potekal v Beogradu (Srbija), 18.-19. februarja 2016. Osrednja tema sestanka so bili glavni izzivi pri izvajanju FASRB, kot so povezovanje upravljanja voda in prostorskega načrtovanja, povezovanje gospodarskega razvoja in varstva okolja ter povezovanje vodne politike z znanstvenimi dosežki na področju voda.
  • 2. sestanek Savskega sveta za vode je potekal v Sevnici (Slovenija), 6.-7. junija 2016. Na njem so bile opredeljene posledice načrtovanja upravljanja voda na lokalni ravni, analiziral se je pristop k upravljanju voda od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, predstavljene pa so bile tudi nove ideje za projekte na področju varstva voda, prostorskega načrtovanja in razvoja turizma. Udeleženci so za zaključek predlagali pripravo projektnega predloga za razvoj trajnostnega rečnega turizma, ki bi vključeval navtični, podeželski, kulturni in ekoturizem v Savskem bazenu, v sinergiji s podobnimi projekti, predlaganimi v okviru Strategije EU za Podonavje in za Srednjo Evropo ter  Jadransko-jonske pobude.