Parlament mladih Savskega bazena

More on the Sava Youth Parliament 

Zavedajoč se pomena vloge mladih generacij pri upravljanju in načrtovanju voda ter za zagotovitev trajnosti pri izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) je Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) ustanovila Parlament mladih Savskega bazena. Parlament mladih Savskega bazena je edina organizacija na ravni Savskega bazena, namenjena prihodnjim generacijam. Je platforma, preko katere se sliši glas mladih.

Člani Parlamenta mladih Savskega bazena so dijaki iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije.

Savska komisija z delom Parlamenta mladih promovira pomen trajnostne rabe in varovanja vodnih virov in ozavešča o pomenu informiranja ter mednarodnega sodelovanja na področju voda. Podpira tudi vključevanje mladih v mednarodne mehanizme upravljanja voda z idejo o povezovanju in izmenjavi idej med generacijami ter z namenom reševanja skupnih težav in soočanja z izzivi prihodnosti.

Glavna sporočila Parlamenta mladih Savskega bazena se posredujejo na sestankih pogodbenic FASRB, zasedanjih Savske komisije in tematskih delavnicah.

  
 
 

Kaj?

Kdaj?

Kje?

O čem?

1. sestanek
1. junij 2012
Lonjsko Polje (HR).
Celostno načrtovanje rabe in varovanja vodnih virov z razvojem čezmejnega sodelovanja
2. sestanek
25. maj 2013
Zasavica (RS)
Sprejetje Statuta in opredelitev dela Parlamenta mladih Savskega bazena;
3. sestanek
19. september 2014
Ljubljana (SI)
Varstvo pred poplavami
4. sestanek
29.-30. maj 2015
Bihać (BiH)
Trajnostni razvoj v sožitju z naravo;
5. sestanek
3.-4. junij 2016
Lonjsko Polje (HR)
Izjemne ekološke vrednosti in gospodarski potencial Savskega bazena
6. sestanek
2.-3. junij 2017
Beograd (RS)
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
7. sestanek
1.-2. junij 2018
Bohinj (SI)
Izjemen potencial za turizem v Savskem bazenu;
8. sestanek
31. maj - 1. junij 2019
Obmejna regija med Slovenijo in Hrvaško (Kumrovec, Vonarje, Regionalni park Kozjansko)
Usklajevanje interesov uporabnikov vode in reševanje morebitnih konfliktov v zvezi z vodami med različnimi deležniki na lokalni, regionalni in čezmejni ravni.
9. sestanek
8.-9. oktober 2021
Banja Luka (BiH)
Varujmo svojo dediščino!