Opazovalci v Savski komisiji

Status opazovalca v Mednarodni komisiji za Savski bazen (Savski komisiji) se lahko podeli državi, mednarodni vladni organizaciji ter mednarodni ali nacionalni nevladni organizaciji, ki jo Savska komisija sprejme ali povabi k sodelovanju v dejavnostih, ki se izvajajo v okviru Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB).

Splošna merila, na podlagi katerih lahko kandidati pridobijo status opazovalca v Savski komisiji, so naslednja:
  • Skladnost s cilji in temeljnimi načeli FASRB;
  • Obstoj specializiranih tehničnih ali znanstvenih kompetenc ali drugih kompetenc na področjih, ki so neposredno pomembna za izvajanje FASRB;
  • Obstoj strukturirane stalne uprave;
  • Status pravne osebe;
  • Mednarodna ali regionalna perspektiva ali perspektiva za celotno porečje.

Opazovalci v Savski komisiji (april 2022):

Če želite sodelovati v delu Savske komisije kot opazovalec, si oglejte Merila in postopke, kjer boste izvedeli več o pravicah in dolžnostih opazovalcev ter o merilih in postopkih za podelitev statusa opazovalca.