Načrtovanje upravljanja voda v Savskem bazenu

Priprava skupnega ali usklajenega Načrta upravljanja voda za Savski bazen (Sava RBMP) je določena v 12. členu Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) in predstavlja najpomembnejši predpogoj za doseganje enega od temeljnih ciljev FASRB – vzpostavitvi trajnostnega upravljanja voda v Savskem bazenu. V skladu z določili FASRB in zahtevami Okvirne direktive o vodah (60/2000/EC) Mednarodna komisija za Savski bazen usklajuje razvoj načrtov upravljanja Savskega bazena, ki obravnavajo vprašanja, pomembna za celotno porečje, na podlagi razpoložljivih podatkov, najboljšega znanja in informacij iz nacionalnih načrtov upravljanja voda in/ali strateških in načrtovalnih dokumentov za upravljanje voda, ki jih zagotovijo pogodbenice, ob upoštevanju družbeno-ekonomskih in političnih razlik med državami Savskega bazena in statusa njihovega članstva v EU.

Načrti upravljanja voda za Savski bazen in njihov razvoj s pripravo Analize Savskega bazena, opredelitvijo in izdelavo pomembnih vprašanj upravljanja z vodami ter s Programom ukrepov z zagotovljenim in spodbujanjem sodelovanja javnosti v vseh fazah razvoja, so namenjeni izboljšanju okvira politike celotnega porečja za preprečevanje nadaljnjega poslabšanja in/ali za izboljšanje stanja vseh voda in zavarovanih območij z omogočanjem izmenjave znanja, najboljših praks in informacij ter s krepitvijo sodelovanja v celotnem porečju, z namenom dolgoročne in trajnostne rabe vodnih virov.