Analiza Savskega bazena

Prvi pomemben korak v procesu priprave Načrta upravljanja voda za Savski bazen je bila objava Poročila o analizi Savskega bazena (2009), ki vsebuje celovito analizo Savskega bazena, karakterizacijo čezmejnih teles površinske in podzemne vode, opredelitev pomembnih antropogenih pritiskov in raven podrobnosti za obdelavo pomembnih vprašanj upravljanja voda v Savskem bazenu.

Ob upoštevanju dejstva, da Okvirna direktiva EU o vodah zahteva revizijo značilnosti vodnih območij, okoljskih vplivov človekovih dejavnosti na vodne vire in ekonomske analize rabe vode v šestletnih ciklih, se je 2. cikel načrtovanja upravljanja Savskega bazena začel s pripravo 2. analize Savskega bazena.