Načrtovanje za obvladovanje poplavne ogroženosti

Protokol o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu določa sodelovanje pri vseh vidikih obvladovanja poplavne ogroženosti, vključno s pripravo Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu (Sava FRMP).

Razvoj Sava FRMP se je v skladu z Direktivo EU o poplavah (2007/60 /EC) začel s pripravo Programa za razvoj Sava FRMP, pripravo Predhodne ocene poplavne ogroženosti (PFRA) in poplavnih kart.