15.6.2009.

Sestanki Pogodbenic

Drugi sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma - POGODBENICE SO POTPISALE PROTOKOL O PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA VODE ZARADI PLOVBE

 
1. junija 2009 je v Palači „SRBIJA“ v Beogradu (Srbija) potekal drugi sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu.

Sestanka so se udeležile vse države pogodbenice Okvirnega sporazuma, in sicer: Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Srbija in Republika Slovenija, kakor tudi predstavniki raznih organizacij, inštitucij in vlad.

Države pogodbenice Okvirnega sporazuma so razpravljale o zadevah, ki se nanašajo na implementacijo Okvirnega sporazuma, na delo Savske komisije, sprejele so sklep o privzemu Poročila o izvajanju Okvirnega sporzuma in delu Savske komisije za obdobje od 1. aprila 2007 do 31. marca 2009, sprejele so Deklaracijo drugega sestanka Pogodbenic Okvirnega sporazuma, ter med drugim podale smernice za izboljšanje izvajanja Okvirnega sporazuma.

Pogodbenice so na sestanku podpisale Protokol o preprečevanju onesnaženja vode zaradi plovbe k Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu.
Protokol so podpisali:

  • v imenu Bosne in Hercegovine, g. Veselin Poljašević, namestnik ministra, Ministrstvo za komunikacije in promet Bosne in Herzegovine,
  • v imenu Republike Hrvaške, g. Branko Bačić, državni sekretar, Ministrsvo za morje, promet in infrastrukturo,
  • v imenu Republike Srbije, g. Saša Dragin, minister, Ministrsvo za kmetijstvo, gozdrastvo in vodno gospodarstvo in
  • v imenu Republike Slovenije, g. Janez Požar, generalni direktor, Direktorat za pomorstvo, Ministrstvo za promet.
Cilj Protokola o preprečevanju onesnaženja vode zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu je preprečevanje, nadzor in zmanjševanje onesnaževanja, ki ga povzročajo plovila, vzpostavljanje tehničnih zahtev za opremljanje objektov v pristaniščih in ostalih postajah za sprejemanje odpada, izdelavo dostopnih najboljših tehnologijah, informiranje, načrtovanje in izvajanje ukrepov v primeru izlitja ter monitoring vode. V skladu s protokolom bi moralo prekomejno sodelovanje vključiti aktivnosti za preprečevanje onesnaženja, ki ga povzročajo plovila z izdelavo skupnega akcijskega programa z obzirom, da monitoring kvalitete voda zahteva usklajeno delovanje nacionalnih inštitucij za monitoring in inšpekcijo.

Tretji sestanek Pogodbenic bo potekal v Ljubljani (Slovenija) leta 2011.
Mesto dogodka Beograd, Srbija
Začetek 01.06.2009.
Konec 01.06.2009.