Osebje

Dragan Zeljko
Izvršni sekretar
 
Krunoslav Sopček
Namestnik sekretarja za plovbo
  Stik
Tel: + 385 1 488 69 62
E-mail: ksopcek@savacommission.org
 

Jovana Rašeta Bastić
Namestnica sekretarja za celostno upravljanje porečja in vodno načrtovanje 

Samo Grošelj
Namestnik sekretarja za varstvo voda in vodnih ekosistemov

Melita Žižanović-Dakić
Posebna svetovalka za pravne in splošne zadeve

Aleksandra Tomišić
Posebna svetovalka za gospodarske in finančne zadeve 

Nikola Cvjetković
Posebni svetovalec za informacijske sisteme 

Duško Isaković
Svetovalec za tehnična vprašanja pri plovbi

Goran Šukalo
Svetovalec za varnost plovbe

Mirza Sarač
Svetovalec za varstvo pred škodljivimi vplivi voda in izrednimi vplivi na vodni režim

Ana Marinić
Tehnični administrator
Stik                                                                 
Tel: + 385 1 488 69 60
E-mail: isrbc@savacommission.org