Elektronske navigacijske karte

Celinski sistem elektronskih navigacijskih kart (IENC) je zbirka podatkov, standardizirana glede na vsebino, strukturo in obliko. Izdan je za uporabo z elektronskim prikazom kart in informacijskimi sistemi, ki delujejo na krovu plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh. IENC izda pristojna vladna agencija ali drug organ v njenem imenu in je v skladu s standardi, ki jih je prvotno razvila Mednarodna hidrografska organizacija (IHO) in izpopolnila Skupina za usklajevanje celinskih ENC.

ENC Hrvaška - LINK                            ENC Srbija  - LINK

Programska oprema: SeeMyENC
https://www.sevencs.com/see-my-enc-download/ 

IENC vsebuje na kartah vse informacije, potrebne za varno plovbo po celinskih plovnih poteh, lahko pa vsebuje tudi dodatne informacije, poleg tistih na papirnatih kartah (npr. smeri plovbe, strojno berljive urnike delovanja, itd.), ki so lahko potrebne za varno plovbo in načrtovanje plovbe.