Delovne skupine

Delovna skupina za trajnostni razvoj turizma

Splošni cilj: služiti kot mehanizem regionalnega sodelovanja v okviru Savske komisije, v obliki platforme za sodelovanje pristojnih ministrstev in drugih ustreznih organizacij pri izvajanju skupno dogovorjenih dejavnosti in projektov za razvoj trajnostnega turizma v Savskem bazenu.

Glavne naloge
 • Izmenjava informacij o projektih, povezanih z razvojem trajnostnega turizma
 • Opredelitev projektov, povezanih z razvojem trajnostnega turizma čezmejnega pomena;
 • Koordinacija priprave projektnih predlogov na čezmejni ravni;
 • Opredelitev možnih virov financiranja za izvajanje čezmejnih projektov;
 • Spremljanje izvajanja projekta na čezmejni ravni.
 • Opredelitev, usklajevanje in izvajanje skupnih dejavnosti za spodbujanje turističnih potencialov in regionalnega sodelovanja na področju trajnostnega turizma;
 • Izmenjava informacij o dejavnostih trajnostnega turizma na državni in regionalni ravni;
 • Ozaveščanje o pomenu razvoja turizma na trajnosten način;
 • Predlaganje ustreznih ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v Savskem bazenu.
Bosna in Hercegovina:
 
Julija Petrović
Marina Božić
Bisera Hotić
Dragana Ristić
Dušanka Pantelić
Marica Markoljević
Republika Hrvaška:


 
Jelena Šobat
Dajana Marin
Rujana Bušić Srpak
Željko Lenart
Republika Srbija:


 
Ivana Avramov Bjelica
Svetozar Krstić,
Dragan Milojčić
Sara Stanić Jovanović
Republika Slovenija:
 
Simona Križaj
Martin Bratanič
Nataša Hočevar
Morana Polovič
Margareta Vidaković
Mitja Predovnik

 Delovna skupina za razvoj projekta SHELTER

Splošni cilj: spremljanje izvajanja projekta EU Horizon 2020: "Trajnostna holistična obnova zgodovinskih okolij s tehnološkim izboljšanjem in večjo odpornostjo skupnosti  - SHELTER".

Glavne naloge
 • Spremljanje celotnega napredka projekta in podajanje predlogov za izboljšave in popravke
 • Podajanje mnenj in priporočil glede vseh ključnih elementov razvoja Sava Open Lab
 • Po potrebi, podajanje pripomb in predlogov glede celotne izvedbe projekta
 • Pregled težav, ki so se pojavile pri izvajanju projekta, in omogočanje Savski komisiji, da prejme potrebna navodila v vsaki ustrezni fazi projekta
 • Zagotavljanje vseh razpoložljivih podatkov in drugih sorodnih informacij od pristojnih organov v državah na območjih skupnega interesa za zaščito pred poplavami v Savskem bazenu (npr. UNESCO območja, nacionalni spomeniki, kulturno-zgodovinski spomeniki, verski objekti, ljudska arhitektura, pokopališča itd.)
 • Zagotavljanje podpore povezovanju deležnikov za obvladovanje poplav, kulturno dediščino in zmanjševanje tveganja nesreč (civilna zaščita) na ravni porečja ter na državni in lokalni ravni 
 • Izmenjava izkušenj med nacionalnimi deležniki o dejavnostih v študiji primera Sava Open Lab
 • Sodelovanje na projektnih delavnicah in tečajih usposabljanja
 • Sodelovanje pri preizkušanju spletnih orodij, razvitih v okviru projekta
 • Po potrebi, obveščanje Savske komisije in nacionalnih organov o svojem delu in napredovanju projekta.
Bosna in Hercegovina:


 
Nermina Katkić
Amer Kavazović
David Latinović

Samir Đonlić
Republika Hrvaška:

 
Anuška Deranja Crnokić
Luka Vukmanić
Sanda Milošević
Republika Srbija:

 
Branislav Orlić
Estela Radonjić Živkov
Merita Borota
Igor Milutin
Snežana Živanović
Goran Stojanović
Miloje Milojević
Republika Slovenija:
 
Maja Jeglič
Blažo Đurović
Črna gora: Dobrila Vlahović
Dragana Đukić
Ljiljana Vučetić