9.12.2022.

Sestanki Pogodbenic

Deveti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

Deveti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Okvirni sporazum) bo 9. decembra 2022 v Zagrebu (Republika Hrvaška).
 
Sestanka se bodo udeležili visoki predstavniki vseh pogodbenic Okvirnega sporazuma: Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Srbije in Republike Slovenije kot tudi predstavniki Črne gore in vabljeni gostje – predstavniki partnerskih organizacij, opazovalci in druge relevantne institucije ter predstavniki Parlamenta mladih Savskega bazena.
 
Ključni cilj sestanka je pregled statusa izvajanja Okvirnega sporazuma in dosežkov Mednarodne komisije za Savski bazen v zadnjih treh letih ter obravnava ključnih prihodnjih izzivov, zlasti tistih, povezanih s sodelovanjem pri upravljanju porečja, obvladovanja poplavne ogroženosti, obnove plovbe in izmenjavi pomembnih podatkov ter informacij za celotno porečje.
 
Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem trajnostnega razvoja in načrtovanju upravljanja porečja, skupaj s smernicami za nadaljnje sodelovanje v okviru Mednarodne komisije za Savski bazen.
 
Mesto dogodka Zagreb
Začetek 09.12.2022.
Konec 09.12.2022.