6.6.2011.

Sestanki Pogodbenic

Tretji sestanek Pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu


31. maja - 1. junija 2011 je v Brdu pri Kranju (Slovenija) potekal Tretji sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu.

 

Sestanka so se udeležile vse države pogodbenice Okvirnega sporazuma, in sicer: Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Srbija in Republika Slovenija, kakor tudi predstavniki raznih organizacij, inštitucij in vlad.

Države pogodbenice Okvirnega sporazuma so razpravljale o zadevah, ki se nanašajo na implementacijo Okvirnega sporazuma, na delo Savske komisije, sprejele so sklep o privzemu Poročila o izvajanju Okvirnega sporzuma in delu Savske komisije za obdobje od 1. aprila 2009 do 31. marca 2011, sprejele so Deklaracijo tretjega sestanka Pogodbenic Okvirnega sporazuma, ter med drugim podale smernice za izboljšanje izvajanja Okvirnega sporazuma. Podprle so tudi novo Strategijo implementacije Okvirnega sporazuma in pripadajoči Akcijski program za obdobje 2011-2015. 

Četrti sestanek Pogodbenic bo potekal v Bosni in Hercegovini.
Mesto dogodka Brdo pri Kranju (Slovenija)
Začetek 31.05.2011.
Konec 01.06.2011.